« Abrid n tlelli d izerfan ». Tafsut Imaziɣen ! Tafsut Taberkant ! - Site perso de Mohamed ZIANE-KHODJA

Rechercher
Aller au contenu

Menu principal :

« Abrid n tlelli d izerfan ». Tafsut Imaziɣen ! Tafsut Taberkant !


       


« Abrid n tlelli d izerfan »

TAFSUT IMAZIƔEN ! TAFSUT TABERKANT !© La Dépêche de Kabylie | Lundi 21 avril 2014
Agraw n inelmaden


Ass-a, yezzi-d umulli wis 34 n « Tefsut imaziɣen » n 1980; d usmekti wis 13 n « Tefsut taberkant » n 2001. Yal tafsut tettawi-d izeǧǧigen-is, yal tasuta trennu-d amennuɣ-is ɣef tutlayt d yidles nneɣ, ɣef tlelli d izerfan nneɣ.

Seg Cacnaq ar Masensen ; seg Diheyya ar Faḍma n Summer ; seg Ṭawes Ɛemṛuc ar Mulud At Mɛemmeṛ, seg Meɛtub Lwennas ar Warrac n tefsut Taberkant, ……….. Tamaziɣt mazal-itt tedder. Am ugerruj, wa yettaǧǧa-tt-id i wayeḍ ar almi d-tewweḍ ass-a ɣer nneɣ.

Aṭas i d-skeflen imezwura, nekni ass-a ilaq ad tt-nesefti akken ad tecbu timeslayin nniḍen.

Ilaq ad s-d-yuɣal wazal di tmurt-is. Ɣef waya ad nger tiɣri i wid teɛna temsalt akken Tamaziɣt:

  • ad tt-rren d tutlayt tunṣibt.

  • ad tt-sɣarayen deg meṛṛa iɣerbazen n tmurt.

  • ad s-xedmen timkerḍit deg uɣerbaz nneɣ.

  • ad s-rnun akud deg wahil n leqraya.

  • ad ɣ-d-rnun iselmaden n tmaziɣt.


Nesaram tiɣri nneɣ, ur tɣelli ara ar wannu!!

"Tamaziɣt-nni d-yefrurin di ṣṣeḥ
Ar ɣer-sen netni, telha kan i cḍeḥ"
(L. Meɛtub)

Tudert i Tamaziɣt !!


            

                                                               
Agraw n inelmaden
Aɣerbaz Alemmas Lɛerbi Mezani
At-Yanni, 20 Yebrir 2014.


 
Retourner au contenu | Retourner au menu