Matoub Lounès. D lmuḥal ad ak-nettu ! - Site perso de Mohamed ZIANE-KHODJA

Rechercher
Aller au contenu

Menu principal :

Matoub Lounès. D lmuḥal ad ak-nettu !

Kabylie > Matoub Lounès > 2013
      LUNDI 21 JANVIER 2013   >>     1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013


       


D LMUḥAL AD AK-NETTU !


© La Dépêche de Kabylie | Lundi 21 janvier 2013
Mokrane Chikhi

Deg ass yecban ass-a i d-tluleḍ a Lwennas ; atan yezzi-d yakan fellaγ umuli-k wis 58,nekni werεad ur aγ-yekkis leḥzen n lefraq-ik. Mazal nettmaktay-d ass-nni  amcum ideg qemmḍen tudert-ik yiεdawen n tudert,widen akken yerran tasa-nneγ tejreḥ i lebda. Seg assen ar yimir-a,mačči aṭas i ibeddlen,rnant-d fellaγ texnanasin γas akken ur nednib ur neεsi.

Di tefsut taberkant n 2001, iğadarmiyen n lεar, rnan-as taγuzi i lğerḥ-nni yellan di tasa-nneγ,kksen tudert i 126 d ilemẓi. Ruḥen akken d ileqqaqen werεad ur rwin tudert, xellsen s yidammen-nsen azal n tugdut d tlelli n umeslay. Abrid n tugdut mazal-it ariḍa yessawen, wid iḥekmen timura n Tmazγa ugin ad as-d-ḍelqen i tsarut,ugin ad as-fken awal i ugdud. Wissen ahat tagrewla-ya n Lyasmin n wayetmaten-nneγ itunsiyen ad teglu s ussirem, γas ma ula din εussen-d yicumarγef umnar n rreḥba. Nugad ad teḍru yid-sen tin akken yeḍran yid-neγ nekni; asmi akken wwten s yiγil ur tt-id-ḥellan ara,εeddan kecmen-tt γef tefdent, aten-id tura reqqεen din imeslax-nsen, ttγelliten εinani seg ayen ur d-ḥerren ara. Iḥeqqa ! Tamaziγt-nni iγef tnuḍḥeḍ, tekcem s aγerbaz, tersex di tmendawt n tmurt. Meεna am akken d-tcareḍ fell-as i teḍra yid-s, « tameslayt i γ-d-ineğren abrid, ḍlan-as sḍid ula d bab-is yestehza ». Ass-a,aṭas seg yiqbayliyen heddren-tt s tin n tmara mačči s tin n nnif.Limer ufan, ahat ad tt-snegren, ad tt-beddlen s tayeḍ ! Ldin-as tawwurt i kra n zhir i d-yusan γur-sen. Ass-a di tudrin,ad ten-tafeḍ s yicumar amzun d iwaγznien, tulawin s nniqab, mi ara d-εeddint akken sseḥnunufent ibruεen-nsent deg ubrid, yettali-d uγebbar yettγummun lḥerma-nni n teqbaylit i nettqeddis. Wama εad JSK-nni ! JSK-nni iγef tecniḍ aṭas,ass-a teγli ger yifassen n yat tedrimt armi kan d-nufa imesḥaf uran fell-as ismawen-nsen ucmiten. Γas akk aya,mazal llan yirgazen at ssfa,qeddcen iḍ azal akken ad yifsis uzekka,akken Lezzayer d Tmazγa ad yeqεed lsas-nsent ; akken tarwa-nneγ ad tennerni, akken tiktiwin-ik ad drent i lebda.Imi awal-ik d lewḥi n tidet,i d-yekkan seg uγbalu n talsa, deg-s yella leqwam n txelqit merra.

 
Retourner au contenu | Retourner au menu