Azul a Lwennas ! - Site perso de Mohamed ZIANE-KHODJA

Rechercher
Aller au contenu

Menu principal :

Azul a Lwennas !

Kabylie > Matoub Lounès > 2013
      LUNDI 21 JANVIER 2013   >>     1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013


       


AZUL A LWENNAS !


© La Dépêche de Kabylie | Lundi 21 janvier 2013
S. M.

Azul a Lwennas, amulli ameggaz !
Azul, tanemmirt-ik ay aḥbib
Amek akka i tettiliḍ ?
S wannuz, aqel-i akked wid iḥubb wul
Amek akka, tettemyagarem ?
Ilmend n umulli-inu, Dda Cherif yettheyyi-iyi-d yiwet n tmeɣra d ayen kan
Ahat aṭas ara d-yeɛreḍ ?

Iger tiɣri i Yebrahim n At Yanni d Kamel Messaoudi iwakken ad yecɛel tacemmaɛt-nni yebɣan ad texsi. Ɣer yiri n lkanun, Belhanafi ad d-yejbed agerruj-nni n yisefra, ma d Mhenni, ad aɣ-d-yesmekti ɣef jeddi-tneɣ

Ɣef leḥsab n yimeslayen-ik, aqel-ak amzun di ddunit i telliḍ ?

Zemreɣ ad ak-iniɣ dagi xir. Ulamma idurar-nni n lɛemr-iw xuṣṣen, maca ufiɣ ɣer yidis-iw widak-nni furqeɣ mi lliɣ di ddunit.

Tahar, Said, Smail… ?

Lukan ad tezreḍ amek iyi-d-qublen mi akken d-wḍeɣ ! Ayen i cniɣ fell-asen yewweḍ-iten-id. Tahar, ɣas akken tasa-s tezza ɣef Kenza i yeǧǧa d tamaẓuẓt yuɣal yertaḥ, yezga yettxemmim ɣef winna akken i d-uznen ad yexdem ayen ur yeẓri. Said, ulamma yunag yeǧǧa-n amesmar-nni yenta deg wallaɣ n yimesḥaf, Smail-nni ur nugad lmut imi yeẓra ur yukir ur yexdiɛ yeqqim d amedya n tɣamsa. Ma d Tayeb El Waṭani yezga yesmektayaɣ-d ɣef tegrawla d terbaɛt-nni n setta yuɣalen ɣer 22. Cqant kan yizegzawen yeddan d uɛdaw tazwara, uɣalen ttḍebbiren di taggara. Dɣa ayen i t-iswehmen ugar, mazal ur as-d-yufi tifrat d tamettant-is srid di tiliẓri : asaru n Western mačči akken ! Tigziri yebra i tsertit, yeẓra ziɣ d aɣurru ! Yenna-d skud Sadi yessedreg aqerru-s, Dda L’Ho yebra i ṭṭbel deg waman, acu ara xedmeɣ weḥdi. Anef i wid ara yewten ṭṭbel, nek akken i d-yenna Zedek,  cḍeḥ mačči d cceɣl-iw.

I tmaziɣt-nni, mazal tettnaɣem dinna fell-as ?

Tamaziɣt-nni ? Dagi ur nesɛi ara deg-s aɣbel. Mačči am kenwi, ur tt-nebḍi d leqsabi, ur ṭṭuqten fell-as yiqerra, acku dagi ur teɣṣib ara tikli s akersi. Yerna, segmi i d-nufa Dda Lmulud, tawrirt-nni yettwattun nemmekta-tt-id. Yal mi iwulem usarag yiwen ur t-id-iḥebbes, ula d abaraj-nni n Mirabeau ur t-id-yesteqsay sani ara iruḥ. Ɣas adlis-nni ɣef yisefra yemmeslay-d fell-as mebla akukru. Timsirin, ttasen-d wid yeqqaren ulac fell-asen lɛassa. Tajerrumt, yufa akud iwakken ad tt-yesseqɛed, s ya ɣer da, ad d-yemmeslay ɣef Gourara, ala ttejra-nni i d-yeɣlin fell-asen i yeǧǧa di sser, yal mi ara t-nesteqsi, ad yezzi udem-is, ad yecmumeḥ.

I yimesḥaf-nni i telliḍ tettqabaleḍ ?

mmm, widak-nni am ujrad, ttefruruxen d luluf. Ɣas akken nesseɛseb-asen tikli, ufan widak i asen-yefkan azuɣer. Dagi, nerra-asen zzerb, lǧennet-nni i ttṛeggimen, faqu ! nwala-tt !

Meɛna cukkeɣ mazal sserwaten gar-awen ? ur ten-ttamnet, ma ṭṭfen-tt d aḥriret, ad snegren idles-nni yellan d anagi. Axir ad negrent tudrin wala ad yenger lasel !

Awal n taggara a Lwennas ?

Iban taswiɛt qessiḥet fell-awen, meɛna je sais que vous n’allez pas abdiquer, c’est la résistance ! Tudert-iw meṛṛa qqareɣ-d ayen zriɣ d wayen cfiɣ, ma yella tezzim tamuɣli anza-w ad awen-d-yessiwel ! Amennuɣ yettkemmil ula ddaw tmedlin, ay rrezg n win yeṭṭfen di lasel-is.

 
Retourner au contenu | Retourner au menu